Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. září 1937

14. 9. 2006
PRESIDENT REPUBLIKY DR. EDVARD BENES VYDAL V DEN ÚMRTÍ
PRESIDENTA OSVOBODITELE T. G. MASARYKA
TENTO

ARMÁDNÍ ROZKAZ:

ObrazekDůstojníci, rotmistři, poddůstojníci a vojíni!

Budovatel a vůdce naší vojenské moci za války světové, první vrchní velitel československé branné moci, první. president Československé republiky - PRESIDENT OSVOBODITEL TOMAŠ G. MASARYK -. zemřel.

Filosof a hlasatel demokracie a humanity a zároveň obránce práva i silou vojenskou, již v nejosudnějších chvílích dějin Evropy a svého národa a státu usilovně budoval a organisoval, po skončení své veliké životní dráhy a bohatě vyplněném životě, majícím málo sobě rovných ve světě, odchází. Byl t o veliký voják života.

V nově budovaném československém státě stal se všemi uznaným duchovním a politickým vůdcem, který se pečlivě staralo plné zajištění naší státní bezpečnosti organisováním míru cestou mezinárodní dohody, ale současně pevnou rukou kladl základ dobr é a zdatné československé armády, jíž připadá dnes těžký úkol obrany Československé republiky.

President Osvoboditel T. G. Masaryk položil ideově i prakticky první základy pro tradice moderní československé branné moci, počínaje organisováním našich legií a pokračuje soustavným uskutečňováním dnešní naší moderní, opravdu demokratické armády. Z veliké životní praxe přenesl vzácné zkušenosti a veliké myšlenky do našeho armádního života. chápal všechny jeho hybné síly, vytkl správně ono svrchovaně čestné místo, jež armádě v životě národa a státu náleží, rozuměl našemu vojáku a byl mu opravdovým rádcem i vrchním velitelem pro doby dobré i zlé. Byl vzorem železné síly vůle a osobní statečnosti, sebekázně, kritické zdrželivosti a míry ve všech věcech, a neúprosným vykonavatelem ,všech povinností, jež mu život uložil.

V československé armádě bude slavně žít památka velikého příkladu, aby československá branná moc, statečná a pevná, účelně organisovaná, vnitřně jednotná a technicky i duchovně vyspělá byla vždycky pevnou hrází a záštitou našemu státu, jenž počal slavnou periodu novodobého vývoje presidentem Osvoboditelem.

Důstojníci, rotmistři, pod,důstojníci a vojíni! Zemřel veliký voják T. G. Masaryk. Se ctí neste celým životem i prací památku svého prvního vrchního velitele a nikdy se jí nezpronevěřte ani v míru, ani v boji !

Praha, 14. září 1937.

MACHNIK v. r.

Dr. EDVARD BENES v. r.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář