2011-07-03 Chust, památník obětem II. sv. války se jmény Čechoslováků