2011-06-29 Ozerna, Ferdinand Vrábel pokládá svíčku na náhrobek čs. legionáře