2011-06-29 mohyla kozáckého vítězství v bitvě u Zborova r. 1649 (1)