006 Původní stav a úpravy ve Vrutické ul. Vtellová (3).jpg