006 Původní stav a úpravy ve Vrutické ul. vna Štruplová (1).jpg