006 Původní stav a úpravy ve Vrutické ul. Štruplová (6).jpg