006 Původní stav a úpravy ve Vrutické Štruplová (9).jpg