Rudoarmějec Kolja, foto v Doňově, JH, květen 1945.jpg