Rudoarmějec Kolja, foto v Doňově, JH, květen 1945 (1).jpg