Pr+ípor venovan+Ż Bratrum Slovakum Sestrami ¦îe+íkami v roku 1919