Plukovn+í kapela na v+Żchodnom fronte, Lublin 1915