+áikovate¦ż Viktor Kolib+şk, jeden z vodcov vzbury