84 Charkov commemorative plaque to capt Jaros-pametni deska kapitana Jarose v Charkove