07_0308_000_Stupava, Námestie sv. Trojice; pred kostolom_SR.