06_2307_011_Melník, ME, naproti Tyrsova, U tanku.jpg-