0811_054_Praha 9, Kolbenova  159-5, nal. od vjezdu.jpg