06_2105_138_Praha 7,Stromovka pod Místodržitel letohrádkem.j