06_2107_011_Praha 6, Pod hrbitovem, hrb. Ruzyn.jpg-