06_2107_010_Praha 6, Pod hrbitovem, hrb. Ruzyn.jpg-