07_1203_011_Korunni 973-123, Vinohrady, nal. od vjezdu_P3.jp